ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

NUTRIBAKES

Ετήσια Oικονομική Έκθεση KENFOOD 2017

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2017

DOWNLOAD

Ετήσια Oικονομική Έκθεση KENFOOD 2016

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2016

DOWNLOAD

Ετήσια Oικονομική Έκθεση KENFOOD 2015.doc

DOWNLOAD

Ισολογισμός 2014

DOWNLOAD

Ισολογισμός 2013

DOWNLOAD

 

KENFOOD

Oικονομικές Καταστάσεις Kenfood Α.Β.Ε.Ε 2020

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2020

DOWNLOAD

Oικονομικές Καταστάσεις Kenfood Α.Β.Ε.Ε 2019

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2019

DOWNLOAD

Oικονομικές Καταστάσεις Kenfood Α.Β.Ε.Ε 2018

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2018

DOWNLOAD

Oικονομικές Καταστάσεις NutriBakes Α.Ε. 2017

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2017

DOWNLOAD

Οικονομικές Καταστάσεις NutriBakes Α.Ε. 2016

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2016

DOWNLOAD

 

Οικονομικές Καταστάσεις NutriBakes Α.Ε. 2015

DOWNLOAD

Στοιχεία & Πληροφορίες 2015

DOWNLOAD

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • TUV A
  • TUV B
  • TUV-Austria
  • Kocher