Η KENFOOD συμμετέχει στην πλατφόρμα IN THE LOOP 26.05.2023

Η KENFOOD συμμετέχει στην πλατφόρμα IN THE LOOP

Η Kenfood ακολουθεί πολυετή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την έχει τοποθετήσει ως προτεραιότητα της, ενσωματώνοντας τις αρχές ESG. Η εταιρεία εντάχθηκε στην πλατφόρμα "In the Loop", που αποτελεί πρωτοβουλία του ομίλου Πλαστικά Θράκης, για την ανακύκλωση των πλαστικών απορριμμάτων των αποθηκών της.

Στόχος της είναι η συστηματική συλλογή και ο διαχωρισμός των πλαστικών απορριμμάτων της παραγωγής σε νέα προϊόντα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο ζωής του πλαστικού.

Με τη συμμετοχή της Kenfood στην πλατφόρμα “In the Loop”, αποδεικνύεται εμπράκτως ότι η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των διεργασιών και των προϊόντων της με την ταυτόχρονη αύξηση της χρήσης πιστοποιημένων βιώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών αποτελεί στρατηγική της προτεραιότητα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • TUV A
  • TUV B
  • TUV-Austria
  • Kocher