Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Για την KENFOOD σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων απο-τελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα προσωπι-κά δεδομένα που η KENFOOD συλλέγει για εσάς· πώς χρησιμοποιούμε και προστα-τεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα· τις επιλογές που έχετε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά.

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελεί μια διαρκή ευθύνη και, συνεπώς, θα ενημερώνουμε και θα τροποποιούμε ανά διαστήματα την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα μας https://www.kenfood.com/el/ προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για και ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές.

1. Ποιοι είμαστε


Είμαστε η «KENFOOD ΑΒΕΕ» και δραστηριοποιούμαστε εδώ και 30 χρόνια στην πα-ραγωγή και διάθεση έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαρο-πλαστικής. Τα προϊόντα μας προσφέρουν ποιοτικές και πρακτικές λύσεις, που απλο-ποιούν την διαχείριση των πρώτων υλών και την παραγωγή προϊόντων ζύμης και ζαχαροπλαστικής, διατηρώντας το άριστο ποιοτικό αποτέλεσμα. Ο κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες και άμεσες λύσεις στους επαγγελματίες πά-νω στην αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, μέσα από μία ποικιλία προϊόντων.

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;


2.1. Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εταιρείας. Συλλέγουμε τα ονόματα (όνομα, επώ-νυμο) και τις επωνυμίες των πελατών μας και τα ονόματα των προσώπων επικοινω-νίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
2.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλε-κτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πε-λατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνι-σμούς και στις προωθητικές μας ενέργειες.
2.3. Ταχυδρομική διεύθυνση. Συλλέγουμε τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας των πε-λατών μας για σκοπούς τιμολόγησης.
2.4. Λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Συλλέγουμε λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα τον αριθμό τηλεφώνου των πελατών μας ή των υπευθύνων επικοινωνί-ας των πελατών μας, για να παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
2.5. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απα-ραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ.
2.6. Προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο των δικαιωμάτων και ελευθε-ριών σας με το να μη συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που σας αφο-ρούν.

3. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;


Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και επικοινωνείτε μαζί μας, όταν συνάπτουμε συμ-βατική σχέση για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όταν επισκέπτε-σθε την ιστοσελίδα μας και συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας. Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

4. Πώς χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά σας δεδομένα;


Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
4.1. Εξυπηρέτηση των πελατών μας. Έχοντας ως αντικείμενο εργασιών την παραγω-γή και διάθεση έτοιμων μειγμάτων και πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστι-κής, διαθέτουμε ένα άριστα οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων προκειμένου να εξυπη-ρετήσουμε τους πελάτες μας.
4.2. Marketing ή/και προωθητικές ενέργειες, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν κάνει εγγραφή στο newsletter μας. Στη λίστα προσώπων που στέλνουμε newsletters μπορεί να προσθέσουμε και εκεί-νους που μας δίνουν τις διευθύνσεις email τους κατά την επικοινωνία μας και που μας δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν newsletters. Σε κάθε newsletter δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα newsletters από εμάς.

5. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων


5.1. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέ-λεση σύμβασης.
5.2. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς mar-keting ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
5.3. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρ-φωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων


6.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διαρκεί η συναλλακτική μας σχέση. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των καταναλωτών μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια προκειμένου να μπορούμε να εκπληρώνουμε την υποχρέωσή μας να διατηρούμε ακριβή αρχεία για φορολογικές ή άλλες διοικη-τικές αρχές.
6.2. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι τα πρόσωπα αυτά να μας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν από εμάς newsletters ή/και προωθητικό υλικό.
6.3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρού-νται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

7. Εγγυήσεις που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας


Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δε-δομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύου-με τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλ-λοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:
• κρυπτογράφηση·
• ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
• χρήση διακομιστών (server) που βρίσκονται σε αίθουσες με περιορισμένη πρόσβαση και υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους·
• χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρή-ση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·
• υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·
• πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων επί της αρχής «need-to-know».

8. Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα;


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα εν-δέχεται να έχουν και εταιρείες συμφερόντων μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τρί-τους παρόχους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιρα-ζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστα-τεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσό-τερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρό-σβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.
Προς διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας και με σκοπό τη διασφάλιση της εμπορικής πίστης, την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και την αξιοπιστία και ασφάλεια των συναλλαγών, διαβιβάζουμε τα στοιχεία των πελατών μας (όχι των καταναλωτών) σε Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, όπως η ICAP GROUP Ανώνυμη Εταιρεία (ICAP). Στο πλαίσιο των έννομων συμφερόντων της ICAP και για τους ίδιους ως άνω σκοπούς, η ICAP τηρεί αρχείο («ICAP Database») με δεδομένα οικονομικής και συναλλακτικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεχθεί από νόμιμες πηγές (δικαστήρια, υποθηκοφυλακεία, Γ.Ε.ΜΗ.). Περισσότερες πληροφορί-ες σχετικά με το αρχείο της ICAP, για τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Απορρή-του της ΙCAP η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της https://www.icapb2b.gr/portal/web/b2b/privacy-notice.


9. Τα δικαιώματά σας


Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, έχετε τα εξής δικαιώματα:
9.1. Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής (σε ορισμένες περιπτώσεις) των προσωπι-κών σας δεδομένων.
9.2. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας ή εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
9.3. Δικαίωμα (υπό προϋποθέσεις) να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.
9.4. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμε-νοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέ-σετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασί-ας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

10. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ


Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκει-νται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;


Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επε-ξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώ-ματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας https://www.kenfood.com/el/epikoinonia ή στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

12. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις


Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25 Σεπτεμβρίου 2019.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Δή-λωση σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Δήλωσης στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλ-λαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλω-ση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • TUV A
  • TUV B
  • TUV-Austria
  • Kocher